Vài nét giới thiệu về trường Mầm non Đại Thắng

Tháng Tư 19, 2016 3:54 chiều

Trường Mầm non Đại Thắng nằm ở …. gồm có 4 khu Mầm non (Khu Mầm non Nhất Trí, Khu Mầm non Ba Bờ, Khu Mầm non Nguyệt Hương, Khu Mầm non Đồng Tâm)

Trường có đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên yêu nghề, mến trẻ, nhiệt tình trong mọi công việc

Ảnh đại diện của trường