NỘI DUNG TẬP HUẤN

Tháng Tư 14, 2016 10:31 sáng

Phần nội dung ghi tùy mình

 

201506221047348ebInIvcWD

ảnh đẹp

chèn ảnh vào thêm Media chọn ảnh/chèn ảnh

 

TDA2

Muốn chèn video thì làm tươnự như chèn ảnh