Thông báo làm hồ sơ miễn, giảm… cho học sinh. Năm học 2018-2019

Tháng Mười 22, 2018 8:25 sáng

Thực hiện chếđộ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ ăn trưa cho các đối tượng chính sách, người có công, chính sách xã hội được chính xác, kịp thời, đảm bảo đúng ý nghĩa và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Trường mầm non thông báo:

  1. Đối tượng được miễn học phí, hỗ trợ tiền ăn trưa, chi phí học tập:

Học sinh mẫu giáo thuộc lớp 3, 4, 5 tuổi đang học ở các trường mầm non là:

– Con của liệt sỹ, con của thương binh, con của bệnh binh, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học.

– Trẻ em học Mẫu giáo mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa.

– Trẻ em học Mẫu giáo và học sinh, sinh viên bị tàn tật thuộc diện hộ nghèo.

– Trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng, trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha bị mất tích hoặc không đủ khả năng để nuôi dưỡng; Trẻ em có cha và mẹ hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam không còn người nuôi dưỡng.

– Trẻ em học Mẫu giáo có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo qui định.

  1. Đối tượng được giảm 50% học phí:

– Trẻ em học Mẫu giáo là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

– Trẻ em học Mẫu giáo có cha mẹ thuộc diện hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo.

3 ……….